CIBITRANS, s.r.o.
Sídlo firmy/poštová adresa: CIBITRANS, s.r.o., Dvorská cesta 8 (budova Era-Pack-Plus), 940 02 Nové Zámky
IČO: 46511148
IČ DPH: SK2023419310
mobil: +421 917 287 646
mobil: +421 907 929 124
www.cibitrans.eu
E-mail: [sf_email]order@cibitrans.eu[/sf_email]

Bankové spojenie:
Účet: 3028316051/0200
IBAN CODE: SK45 0200 0000 0030 2831 6051
Swift: SUBASKBX